me-be-le-chau-anh

Nguyễn Thu Hiền

Sinh viên

Khóa học Toeic Mastery là nơi giúp mình cải thiện tốt các kỹ năng tiếng Anh và các kiến thức cần thiết trong suốt quá trình làm bài. 
Ngoài ra, khi có cơ hội học ở đây, mình cảm thấy rất thoải mái và không bị áp lực. Các thầy/cô rất nhiệt tình với học viên. Phương pháp giảng dạy cũng như cách truyền đạt rõ ràng, khoa học giúp mình tiếp thu rất nhanh